Access Foundation Bratislava, Slovakia 5-8 October – Yasodhara Romero Fernandes
Image Alt

SHOP

Access Foundation
Bratislava, Slovakia
5-8 October

700,001 400,00

Tools, processes, 4 phenomenal body processes and 4 days time for yourself 💛

You can ask all your questions and look together to where you can create opportunities for more convenience, joy and glory.

This training is also liked by children.
What if there would be a way to be completely yourself and learn how to use the school system and other systems in front of you?
What if labels are actually super powers, but only waiting for your (h) recognition?
What if children can make a contribution to your life through their open-mindedness, flexibility and simple ways of thinking?

Your investment is country priced please check your access account for your price.
Children up to 15 years can participate for FREE.
And 16-17 year olds pay half the price when they come with a paying adult 😊
How is it even more fun than this?

Is this something that can be a contribution for you, your family, your company ..?
What if this is the invitation for the party and the boost you have been waiting for?
Is now the time for change, relaxation, space and pleasure?

Super nice to meet you and take you to MORE of YOU! ☘

Pre-requisites: Access Bars with any facilitator

Clear
SKU: access-foundation-bratislava-slovakia-5-8-october Categories: ,

Description

nástroje, procesy, 4 fenomenální tělesné procesy a 4 dny času pro sebe 💛

Můžete se zeptat na otázky a společně se podíváme, kde můžete vytvořit příležitosti pro více pohodlí, radosti a slávy.

A tento trénink mají rády i děti.
Co kdyby tu byl způsob, jak být zcela sebou a naučit se, jak používat školský systém a ostatní systémy, které jsou před vámi?
Co když nálepky (typu ADHD, atd.) jsou ve skutečnosti super schopnosti, které jen čekají na vaše uznání?
Co když děti mohou být přínosem pro váš život skrze jejich otevřenou mysl, flexibilitu a jednoduchý způsob přemýšlení?

Pro cenu investice do kurzu se prosím podívejte na váš access účet. Lze uplatnit slevu dle země.
Děti do 15 let se mohou účastnit ZDARMA.
A děti ve věku 16-17 let platí poloviční cenu, pokud přijdou s platícím dospělým. 😊
Jak to může být ještě zábavnější?

Je to něco, co by mohlo být přínosem pro vás, vaši rodinu, vaši společnost…?
Co když toto je pozvánka na party a taky podpora, na kterou jste čekali?
Je nyní čas na změnu, relaxaci, prostor a rozkoš?

Moc moc se těším na setkání, kde vás vezmu na cestu, k tomu být VÍCE SEBOU ☘

Pre-requisites: Access Bars with any facilitator

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Access Foundation
Bratislava, Slovakia
5-8 October”

Your email address will not be published. Required fields are marked *