TTTE BEGINNING - HEERLEN, NEDERLAND – Yasodhara Romero Fernandes
Image Alt

TTTE BEGINNING – HEERLEN, NEDERLAND

Dutch_TTTE_banner

Talk to the entities BEGINNING - HEERLEN, NEDERLAND

What if entity awareness is a potency and gift?

Do you desire to learn how to handle and work with all the entities and energies you are aware of or pretending not to be aware of? And what about getting over all fear and resistance to entity awareness, for real!?

Join us for Talk To The Entities Beginning where you will learn how to develop your own awareness and change the way you see and work with the spirit world.

Using the tools and processes of Access Consciousness® you will gain greater clarity with the magic and ease the spirit world can truly be while simultaneously getting rid of all difficulty and reaction you may have to entity awareness.

Gaining greater consciousness with the spirit world will enhance the ease and consciousness of your entire life.

What if entities are all around us and it is natural and normal to see them, perceive them, sense them and even communicate with them?


Wat als entiteiten bewustzijn een capaciteit en een gave zijn?

Verlang je ernaar te leren hoe deze te hanteren en te werken met entiteiten en energieën waar je je bewust van bent of waarvan je doet alsof je er niet bewust van bent?

En wat als je voorbij aan al je angsten en weerstand voor entiteiten zou gaan, voor eens en altijd? 

Neem deel aan Talk To The Entities Beginning waar je zal leren hoe je eigen bewustzijn te ontwikkelen en de manier waarop je kijkt naar en werkt met de geesten wereld zal veranderen.

Met het gebruiken van de processen en tools van  Access Consciousness® zal je grotere helderheid krijgen over de magie en het gemak die de geestenwereld echt kan zijn en tegelijkertijd zal je ook alle moeilijkheid en reactie die je hebt tot entiteiten bewustzijn kunnen loslaten.

Groter bewustzijn krijgen met de geesten wereld zal het gemak en bewustzijn van je hele leven vergroten.

Wat als entiteiten overal om ons heen zijn en het natuurlijk en normaal is om hen te zien, waar te nemen en zelf te communiceren met ze?

Prerequisites:  Access Bars + TTTE Introduction Class

Location:
Heerlen, Nederland
Date:
Duration: