Right Voice For You Slovenia & ONLINE – Yasodhara Romero Fernandes

Right Voice For You Slovenia & ONLINE

Right Voice For You English

RIGHT VOICE FOR YOU - 3 Day Slovenia Ljubljana

(For english look down!)

Bi rad igral večjo igro življenja? Da svoje ideje vneseš v svet? Da zahtevaš svoj glas v svetu? Da si bolj prisoten in ranljiv v komunikaciji z drugimi? Da imaš samozavest in lahkotnost na odru, sejni sobi in celo pri komunikaciji z družinskimi člani?

Ali si želiš imeti prednost pred drugimi v poslu, izboljšati svoj nastop na odru, uspeti v svetu s svojim poslom ali imeti lahkotnost v komunikaciji z drugimi? Pravi Glas Za Tebe, 3 dnevni seminar ti bo dal energijsko zavedanje vsega v prostoru…. in to hitro!

Pravi Glas Za Vas je poseben seminar, kot noben drug, udeležence povabi, da opustijo zgodbe iz preteklosti in definicije sebe. Po seminarju se prikažeš v publiki in na odru na povsem nov, dinamičen, prisoten, opolnomočen način.

Udeleženci se z uporabo Access Consciousness orodij naučijo kako spustiti svoje zidove, prejeti od publike, stopiti v svojo potenco, razmišljati po svoje in stopiti na svojo lastno pot.

Ali veš, da si na svetu, da delaš velike stvari?

Si se kadarkoli skrčil pred drugimi?

Težko prosiš za tisto, kar si želiš?

Ali si preprosto pripravljen, biti Zvezda, kar v resnici si?

Kaj če enostavno olupimo stran vse plasti Tebe, ki ti ne dovolijo videti briljantnega, čudovitega, avtentičnega Tebe?

Pravi Glas Za Tebe je mojstrski seminar, interaktiven in intenziven, na katerem se bodo udeleženci naučili kako:

Upravljati, delovati z energijskimi tokovi

Zaznati in spremeniti ovire, ki te v življenju zadržujejo.

Pregnati strah in tesnobo ob nastopu

Pred publiko, ne glede na velikost le-te, postaneš popolnoma sproščen, tak kot si

Povečaš svojo karizmo, samozavest in osebno privlačnost

Sprejmeš prepričanja, identiteto in stališča največjih govorcev in izvajalcev na odru

Postaneš naravni pripovedovalec zgodb, kar v resnici si

Utišaš svoj um, da si popolnoma prisoten in spontan v svoji predstavi in življenju

Hodiš in premikaš se na način, ki ti odpira tvoja vrata v svetu

Naučiš se biti neposreden, direkten, brez sile in tvoje življenje postaja lahkotnejše

Vsi facilitatorji za Pravi Glas Za Tebe seminar, so opravili intenzivne treninge z Gary-em Douglass-om.

Predpogoji: ni predpogojev


 

Would you like to play bigger? To get your ideas into the world? To claim your voice? To be more present and vulnerable with others? To have confidence and ease on a stage, in a boardroom or even in family conversation? 

Whether you are looking to have the competative edge in business, hone your craft on the stage, get your business into the world or have more ease in front of others, the Master Class will allow you to master the energetics of being with a room… and fast!

Right Voice For You is a workshop like no other, inviting participants to let go of their past stories and definitions of themselves, and to show up in public (and on stage) in a dynamic, present, and powerful new way.

Using the tools of Access Consciousness, participants learn how to lower their barriers, receive from their audience, step into their potency, think on their feet and generally get out of their own way.

Do you know that you are here to do great things? Do you know that you have ideas inside you that wish to be shared Do you ever shrink in front of others? Have trouble asking for what you desire? Or are you simply ready to be the rock star you truly be? What if we just had to peel away all the layers that don’t allow us to see the brilliant, beautiful, authentic you?

The Master Class is a full 3-day interactive intensive in which participants will learn to:

Master energy flows, identify and change the obstacles that may be holding you back in your life, banish stage fright and performance anxiety, be totally comfortable being YOU in front of an audience of any size, increase your charisma, confidence and personal magnetism, adopt the beliefs, identity and attitudes of masterful speakers and performers , become the natural storyteller you truly be, quiet your mind to be totally in the present and spontaneous in your performance (and life!), walk and move in a way which will open doors for you in the world, learn to be “direct without force” and watch your life become easy!

3 Days – 1 Manual

 


 

The Main Event! In the 3-day workshop you will learn to step beyond of your past stories, command a room by your presence, receive judgments without letting it affect you, skilfully use “energy flows” and learn methods of using your awareness. You’ll never have to over-prepare for anything ever again.

Location:
Ljubljana, Slovenia & Online
Date:
Duration: