3 Day Bodyclass Zagreb – Yasodhara Romero Fernandes
Image Alt

3 Day Bodyclass Zagreb

3 Day Bodyclass - Zagreb

English text below!

Što ako je vaše tijelo vaš kompas ili vodič kako biste pristupili tajnama, misterijima i čaroliji života?

Trebate imati svjesnost s vlastitim tijelom ili se neće promijeniti. Bez svjesnosti ćete kupiti ograničenja koja drugi ljudi nazivaju realnost. – Gary Douglas

Što je još moguće s vašim tijelom? Kad biste mu postavili to pitanje, što bi vam odgovorilo?

Accessov 3-dnevni tečaj je za vaše tijelo…
Pruža vam mogućnost boljeg odnosa s vašim tijelom.

Accessov 3-dnevni tečaj o tijelu su kreirali Gary Douglas i dr. Dain Heer. Facilitiraju ga Accessovi facilitatori certificirani za 3-dnevni tečaj o tijelu. Otkrit ćete verbalne i tjelesne procese koji otpuštaju napetost, otpor i bolest u tijelu uz pomoć dinamične transformacije energije.

Ljudi koji su sudjelovali na Accessovom Tečaju o tijelu govore o dramatičnim promjenama u vlastitim tijelima, od promjena veličine i oblika, do olakšanja od kroničnih i akutnih bolova i bolesti.

Accessov Tečaj o tijelu je osmišljen tako da otvara dijalog i da kreira povezanost s vašim tijelom. Ta povezanost vam dopušta uživanje u vlastitom tijelu umjesto borbe i zlostavljanja tijela. Kada promijenite način na koji se odnosite prema svom tijelu, možete promijeniti kako se odnosite prema svemu u svom životu.

Imate li dar ili sposobnost rada s tijelima koje niste otključali? Što znate? Jeste li fizioterapeut, radite li s tijelima, jeste li maser, kiropraktičar, liječnik ili medicinska sestra i tražite li način kako poboljšati facilitiranje procesa iscjeljivanja za vaše klijente?

Ovo je poziv da se dođete igrati s nama.

Preduvjeti: Access Bars®, Temelj

English:

What if your body were a compass or a leader for you for accessing the secrets, mysteries and magic of life?

You have to have consciousness with your body or it doesn’t change it totally. Without consciousness you will buy physically into the limitations that other people call reality. – Gary Douglas

What else is possible with your body? If you would ask it, what would it say?

The Access 3 Day Body Class is for your body …
It gives you the possibility for a greater relationship with your body.

The Access 3 Day Bodyclass was created by Gary Douglas and Dr. Dain Heer. Facilitated by Certified Access Consciousness 3-Day Body Facilitators, you can discover clearing processes and handson bodywork that relieve tension, resistance and disease from the body by dynamically transforming the energy.

People who have attended the Access Body Class have reported dramatic shifts and incredible changes with their body, from changes in size and shape, a relief from chronic and acute pain and dis-ease.

The Access Body Class is designed to open up an engaging dialogue and create a communion with your body. This communion allows you to enjoy your body instead of fighting against it and abusing it. When you change the way you relate to your body, you can change how you relate to everything in your life.

Do you have a talent or an ability to work with bodies that you haven’t unlocked? What do you know? Are you a physical therapist, bodyworker, massage therapist, chiropractor, medical doctor or nurse looking for a way to enhance the healing you can facilitate for your clients? Here is an invitation to come and play with us.

Pre-requisites: Access Bars®, The Foundation

Location / Lokacija

Zagreb, HR & Online

Date / Datum

February 1st-3rd, 2020

Start time

09:30 UTC

End time

17:30 UTC